Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen

De doelstelling van de Stichting is om ouderen (55plussers)
in Nijeveen een scala van aktiviteiten aan te bieden om zo  maatschappelijk en sociaal betrokken 
te blijven bij de samenleving.
Daarnaast stelt de stichting zich als doel, dat iedere oudere in
Nijeveen aan kan kloppen bij de stichting als hij of zij 
problemen ondervindt bij financiële, administratieve
en hulpbehoevende zaken.

Bent u 50 plusser, hebt u een beperking en dientengevolge hulp nodig dan kunt u zich
   wenden tot het loket “WEGWIJS” in het stadskantoor in Meppel. Vindt u die stap te ver, 
   dan kunt contact opnemen met onze adviseur in Nijeveen, dhr. Albert Vriend.
   Tel 06-57629449 of 0522-491993 . 
   Het gesprek kan dan thuis in uw vertrouwde omgeving plaatsvinden.

Project Ouderenhuisvesting Nijeveen

contactpersoon Gert Wissselink tel 491650 
   Wilt u meedenken dan kunt u zich melden bij Gert Wisselink.

Kleine Noden dienst

Willy Boer heeft jarenlang alleen deze taak uitgeoefend. Op haar verzoek heeft Welzijn Ouderen er voor
    gezorgd dat 5 personen haar vanaf 1 januari ondersteunen. Dat betekent als u nu belt naar
                                                         06-48065216 
   u een van deze zes personen aan de telefoon krijgt. Indien nodig verwijzen zij u door naar
   de juiste persoon of instantie.

Formulieren invullen

Voor het invullen van uw belastingpapieren kunt u contact opnemen met dhr. Albert Vriend die u voor een klein     
   bedrag wil helpen.  tel. 06-57629449 of 0522-491993

Fietsen met scootmobielers

Voor inwoners van Nijeveen die gebruik maken van een scootmobiel en tochtjes 
willen maken,
is er goed nieuws. 
Lieuwe Dijkstra (tel. 491882) is graag bereid na overleg met u mee te fietsen. 
  
Samen stelt u een route vast onder het motto: samen uit, samen thuis.
VASTE AKTIVITEITEN van september t/m april

BILJARTEN

Iedere werkdag en woensdag- donderdag en vrijdagavond in dorpshuis “de Schalle”
Wij willen u er nu op attenderen dat er nog maar een beperkt aantal vrouwen biljarten, terwijl er in competitieverband voor ouderen er steeds meer vrouwen uit de omgeving het opnemen tegen onze mannen. Misschien wilt u met een aantal dames of echtparen leren biljarten, dat is geen probleem. Er zijn uitstekende biljarters bij onze club die bereid zijn u de kneepjes van het vak te leren.
U kunt contact opnemen met Albert van Gijssel, 0522-492860 of 06-40223617

GYMNASTIEK

Woensdag 10.30 tot 11.15 uur in dorpshuis “de Schalle. Contactpersoon Alie Lutke, tel. 0522-491576

KAARTEN

Iedere dinsdagmiddag klaverjassen en jokeren. Aanvang 13.00 uur. Komt u voor de eerste keer dan graag tevoren contact opnemen met Albert van Gijssel, 0522-492860 of 06-40223617 Tevens klaverjassen iedere donderdagmiddag om de week. Aanvang 13.00 uur in “de Schalle” Wanneer u niet kunt graag tijdig afmelden! inlichtingen bij dhr. A. van Gijssel tel. 49280 0f 0640223617

JEU DE BOULES

Bij mooi weer iedere maandagmiddag op de banen bij “het Kerspel”
vanaf 14.00 uur. Inlichtingen bij bestuur SWON.

KOERSBAL

Iedere dinsdagmiddag in “de Schalle” van 13.30 uur tot 16.00 uur in De Schalle. Als u denkt niet meer te kunnen koersballen neem dan contact op met J.Timmerman. Hij zal u vertellen hoe het wel lukt.
voorzitter: dhr. J.Timmerman tel 492136

Bent u nieuwsgierig geworden?

…en wilt u eens kennismaken met één van de aktiviteiten kom
dan gerust eens langs en doe een keertje mee.

Stichting Welzijn Ouderen Nijeveen